Logo

Image

Main Text

Правила на промоцията

срок на валидност: 06.05-19.05.2019 г.

Image

Terms Text

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

" -20% ЗА ПОЧТИ ВСИЧКО В МЬОМАКС ТОРБАТА"


1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА


1.1 Промоцията се организира и провежда от Мьомакс България ООД със седалище и адрес за кореспонденция гр. София 1331, бул. Европа №441, ЕИК 175132390, тел. 0700 188 (“Организатор”).

1.2. С възползването си от тази промоция клиентът заявява, че е запознат с настоящите Условия и се съгласява да спазва тези Условия, както и промените към тях приети по реда на т.1.4.

1.3. Пълните условия на промоцията ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на промоцията на уебстраницата на Организатора www.moemax.bg.

1.4. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Пълните условия на промоцията "-20% за почти всичко в Мьомакс-торбата", като се задължава да оповести промяната на www.moemax.bg.

2. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА


2.1. Промоцията започва официално в 10:00 на 06.05.2019 г. и ще продължи до 19:00 часа на 19.05.2019 г.
2.2. Промоцията се провежда на територията на Република България, във всички магазини на „Mömax”.

 

3. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА


3.1. Промоцията е валидна за периода, посочен в т.2.1 във всички магазини на „Mömax” в България.
3.2. Промоцията е обвързана с използването на специалната mömax торба, която се намира на входа на магазина и в секторите Домашен текстил, Готварство, Домашни потреби, Осветление и Декорация. Торбата се предлага на редовна цена от 1,99 лв. и може да бъде закупена, дори и без да има продукти в нея.

3.3. Отстъпката от 20% се получава на касата на магазините. Отстъпката важи както за стоките, намиращи се в торбата, така и за самата mömax торба.
3.4. Отстъпка получават само продуктите, които са поставени в торбата.

 

4. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ


4.1 В промоцията участват mömax торба за пазаруване с арт. номер 08422010002 и продукти от секторите Домашен текстил, Готварство, Домашни потреби, Осветление и Декорация.

4.2. Промоцията не е валидна за онлайн поръчки, мебели, електроуреди и стоки, за които е обявено друго намаление.5. ОТГОВОРНОСТ


5.1. Възползването на всеки клиент от Промоцията e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с възползването от промоцията "-20% за почти всичко в Мьомакс торбата".
5.2. Организаторът не носи отговорност при проблеми с възползване от Промоцията, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.
5.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Пълните условия на промоцията, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на уебстраницата на Мьомакс България ООД www.moemax.bg. Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им в Интернет.

 

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА


Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.1 от Пълните условия на Промоцията, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Условията или форсмажорни обстоятелства.

 

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


8.1. Торбата, участваща в промоцията, е стока, чиято стойност е 1,99 лв. В случай че при използването на торбата за целите на промоцията, тя се повреди, КЛИЕНТЪТ е длъжен да я заплати на касата.

8.2. Максималното натоварване, на което може да издържи торбата, е 20 кг.

8.3. Настоящите Официални условия на промоцията "-20% за почти всичко в Мьомакс торбата"влизат в сила от 06.05.2019 г.